Informacja dotycząca E-skierowań oraz E-recept

E-skierowania, E-recepty

Z dniem 8 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania e- skierowań na świadczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711, z późn. zm.)

Jak otrzymasz e- skierowanie/e-recepte,  w czasie ograniczenia epidemiologicznego?

- w trakcie teleporady Lekarz poinformuje Pacjenta o kodzie e-recepty lub e-skierowania( dotyczy to ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych za wyjątkiem skierowań do logopedy-zmiana rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r., leczenia szpitalnego, zaopatrzenia medycznego czy badania typu Tomografia komputerowa, Rezonans Magnetyczny  , badanie echokardiograficzne płodu, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,  badanie medycyny nuklearnej, )

- przedłużając receptę na leki przyjmowane na stałe kod otrzymamy telefonicznie, w tym celu należy zadzwonić do Rejestracji Twojego Zdrowia

- w sytuacji, gdy Pacjent zagubi lub zapomni kod recepty czy skierowania, otrzyma go ponownie dzwoniąc do Rejestracji Twojego Zdrowia