Strona główna O spółce

O spółce

Zarząd Spółki:


mgr Norbert Kuich - PREZES ZARZĄDU

dr n. med. Jacek Perliński - WICEPREZES ZARZĄDU


Numer w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 000000015039

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000210824


NIP: 578-25-83-448

Regon: 170771694

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł. wpłacony w całości


Rachunek bankowy: PKO Bank Polska SA O/Elbląg

nr: 23 1440 1039 0000 0000 0101 1968