O nas

"Twoje Zdrowie" funkcjonuje przede wszystkim na rynku usług medycznych, stopniowo zwiększając zakres swojej działalności. Przez pierwsze lata skupiono się na ambulatoryjnych usługach zdrowotnych dla pacjentów ubezpieczonych w kasach chorych/Narodowym Funduszu Zdrowia.

Początkowym miejscem działalności był Elbląg. Stopniowo jednak była ona rozszerzana na inne miejscowości województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W 2005 roku Zarząd postanowił zrezygnować z ośrodka zdrowia w Tczewie, ze względu na inną przynależność oddziałową NFZ, koncentrując się bardziej nad funkcjonowaniem w województwie warmińsko-mazurskim.

Misja Zakładu, zapisana w Statucie od początku działalności brzmi:

  1. Zapewnić jak najwyższą jakość usług medycznych poprzez systematyczne wprowadzanie nowoczesnych metod leczniczych, doskonalenie zawodowe i odpowiednie motywowanie pracowników,
  2. Myśleć o pacjencie i czuć go w sercu,
  3. Stać się największą prywatną firmą medyczną w okolicy, oferującą szeroki zakres usług powszechnie i łatwo dostępnych,


NZOZ „Twoje Zdrowie” od 2005 roku jest członkiem Porozumienia Zielonogórskiego.

NZOZ Twoje Zdrowie El Sp. z o.o. brał udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy za co otrzymał wyróżnienie.