Strona główna Medycyna pracy

Medycyna pracy

NAZWA PROCEDURY

CENA BRUTTO

MEDYCYNA PRACY

Badanie lekarza med. pracy i orzeczenie o zdolności do pracy

90

Badanie lekarzy innych specjalizacji

90

Badania laboratoryjne, obrazowe i inne

wg cennika