Strona główna Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

NAZWA PROCEDURY

CENA BRUTTO

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

150

Konsultacja specjalisty (wyk. przez profesora)

250

Konsultacja specjalisty (wyk. przez doktora nauk medycznych/ordynatora)

190-220

Konsultacja specjalisty


Teleporada Specjalisty



175-180


150



Konsultacja lekarska wyjazdowa lekarza rodzinnego

300
Konsultacja lekarska wyjazdowa lekarza specjalisty                                                                                                               400