Chirurg Onkolog

Miło nam poinformować, że od września NZOZ Twoje Zdrowie EL rozpocznie współpracę z Panią dr n. med  Justyną Zygoń – specjalistką w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej oraz Chirurgii Piersi.

Dr Justyna Zygoń jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończyła w 2002r., a następnie podjęła studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych w roku 2013.

Specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej uzyskała w roku 2011, a z chirurgii onkologicznej w 2018. W tym samym roku zdała Międzynarodowy Egzamin z zakresu Chirurgii Piersi - The European Board of Surgery (EBS) Qualification in Breast Surgery (ESSO).

Zawodowe zainteresowania Pani doktor skupiają się na diagnostyce i leczeniu chorób piersi i nowotworów skóry. W swojej praktyce chirurgicznej stosuje zaawansowane  techniki onkoplastyczne i rekonstrukcyjne. Stale poszerza swoje umiejętności biorąc udział w kursach i konferencjach oraz  stażach w polskich i zagranicznych szpitalach. W 2008 roku odbyła półroczny staż  w Europejskim Centrum Onkologii (Instituto Europeo di Oncologia) w Mediolanie na Oddziałach Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Chirurgii Piersi. W 2018 roku odbyła  staż z chirurgii piersi w Helios Klinik Bad Saarow – Klinik Für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu konferencjach i warsztatach naukowych, jest autorką dziesięciu publikacji naukowych oraz czterech wykładów i pięciu posterów prezentowanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Ponadto jest współautorką obecnie obowiązujących zaleceń Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dotyczących chirurgicznego leczenia zmian nowotworowych piersi zebranych w 5 tomie Biblioteki Chirurga Onkologa.

Należy do Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,  European Society for Medical Oncology oraz European Society of Surgical Oncology.

Jest zdobywczynią kilku grantów naukowych. Dodatkowo prowadziła cykle wykładów dotyczących chorób piersi dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa i dla Pielęgniarek Laktacyjnych, a także wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego GUMed.

Dr n. med Justyna Zygoń posiada dodatkowo:

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i naprawczej gruczołu piersiowego u pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi

Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Certyfikat z zakresu podstaw chirurgii mikronaczyniowej i rekonstrukcyjnej

Certyfikat umiejętności wykonywania biopsji gruboigłowej i mammotomicznej piersi pod kontrolą USG 


Justyna Zygoń biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.


Zapraszamy pacjentów z  problemami z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, a w szczególności ze schorzeniami w obrębie piersi oraz skóry.

Pacjenci będą mogli umówić się do dr Justyny Zygoń w ramach gabinetu prywatnego lub ubezpieczeń komercyjnych. 


Szczegółowe informacje na temat terminów przyjęć oraz rejestracja odbywać się będą osobiście w NZOZ Twoje Zdrowie EL przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Elblągu, oraz pod nr tel.:  55 221 02 80.