ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TWOJE ZDROWIE EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

znak postępowania: 1/2023

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną biuro@twojezdrowie.eu, drogą pocztową, bądź osobiście do dnia 12 czerwca 2023 r. , do godz. 11:00.

Dokumenty ofertowe można pobrać poniżej:


Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.pdf